Manylion Awdur

Mererid Hopwood

Cyflwyno'r Awdur

Mae Mererid Hopwood wedi treulio ei gyrfa yn dysgu ac addysgu iaith a llenyddiaeth. Mae'n fardd ac awdur, ac yn Athro Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)

Cyhoeddiad(au) (gol.)