A Corpus of Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales: South-West Wales v. 2

Awdur(on): Nancy Edwards

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Archaeology Canoloesol Ieithoedd Modern Diddordeb Cymru

  • Tachwedd 2007 · 432tudalen · 275x215mm

  • ·Clawr Caled - 9780708319635

Am y llyfr

Llyfr llawn lluniau sy'n edrych ar arysgrifau ar feini canoloesol Cymreig; mae'r meini hyn yn coffáu bonedd y cyfnod ac maent yn hanfodol bwysig i'n dealltwriaeth o'r gwaddol Rhufeinig, yr ymsefydlwyr o Iwerddon a datblygiad yr eglwys; dyry agweddau ffres ar hen drafodaethau, a dehongliadau newydd ar yr arysgrifau; cynhwysir ffotograffau a brasluniau.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Nancy Edwards

Mae Nancy Edwards yn Athro mewn Archaeoleg yr Oesoedd Canol ym Mhrifysgol Bangor.

Darllen mwy