UWP

Abbeys and Priories of Medieval Wales

Awdur(on): Janet Burton Karen Stöber

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Cymreig a Cheltaidd Crefydd

  • Chwefror 2015 · 288tudalen · 234x156mm

  • ·Clawr Caled - 9781783161799
  • ·Clawr Meddal - 9781783161805
  • · eLyfr - epub - 9781783161829
  • · eLyfr - mobi - 9781783161836
  • · eLyfr - pdf - 9781783161812

Am y llyfr

Dyma’r canllaw ysgolheigaidd cyntaf, yn llawn darluniau, i fynachlogydd, abatai a phriordai Cymru – o’r Goresgyniad Normanaidd i Ddiddymiad y Mynachlogydd. Yn y cyflwyniad manwl i’r gyfrol, ceir cyd-destun hanesyddol, archaeolegol, diwylliannol, gwleidyddol a chymdeithasol eang ar gyfer bron i drigain o dai crefydd unigol. Yn gyforiog o fapiau, llorgynlluniau a gwybodaeth ymarferol, mae hwn nid yn unig yn lyfr ysgolheigaidd ond hefyd yn ganllaw defnyddiol i unrhyw un sy’n ymweld â mynachlogydd ein gwlad.

Dyfyniadau

‘As the first modern non-specialist treatment of monastic sites in Wales from the coming of the Normans to the suppression of religious houses in the late 1530s, this impressive book breaks new ground. Based on a wide-ranging programme of research, it comprises a clear and concise introduction and a gazetteer of all Welsh monasteries. It will be of immense value in taking research forward at any level. It places Welsh monasteries in their national and international context as well as demonstrating their importance in the preservation and development of Welsh culture and society throughout the Middle Ages.’
–Dr Glyn Coppack, Department of Archaeology, University of Nottingham

Cyflwyno'r Awdur(on)

Janet Burton

Mae Janet Burton yn Athro mewn Hanes Canoloesol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan.

Darllen mwy

Karen Stöber

Mae Karen Stöber yn Ddarlithydd mewn Hanes Canoloesol ym Mhrifysgol Lleida, Sbaen.

Darllen mwy