Amy Dillwyn

Awdur(on): David Painting

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Bywgraffiad Ieithoedd Modern Beirniadaeth Lenyddol

  • Medi 2013 · 144tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708326725
  • · eLyfr - epub - 9781783161102
  • · eLyfr - mobi - 9781783161119
  • · eLyfr - pdf - 9780708326794

Am y llyfr

Cofiant Amy Dillwyn (1845-1935), yn seiliedig ar ei dyddiaduron yn bennaf, nofelydd a gwraig unigryw o ysbryd a phersonoliaeth hynod a anwyd i un o deuluoedd amlycaf Abertawe, ac a wynebodd fethdaliad wrth etifeddu busnes ei thad ond a'i haddysgodd ei hun i lwyddo ym myd dynion. Argraffiad newydd.

Dyfyniadau

. . a thoroughly readable and entertaining account of a quite remarkable Victorian gentlewoman ... Welsh History Review

Cyflwyno'r Awdur(on)

David Painting

Roedd Dr David Painting yn Llyfrgellydd y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe ac yn Llyfrgellydd er Anrhydedd o’r Royal Institution of South Wales (Amgueddfa Abertawe). Mae hefyd wedi ysgrifennu’n helaeth ar le Abertawe yn hanes ffotograffiaeth ac wedi darlithio’n eang ar gefndir diwylliannol Abertawe a De Cymru.

Darllen mwy