Ar Wasgar

Theatr a Chenedligrwydd

Awdur(on) Roger Owen

Iaith: Cymraeg

Cyfres: Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig

  • Gorffennaf 2003 · 224 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708317938

Am y llyfr

Astudiaeth feirniadol o rôl y theatr yn y Gymru Gymraeg rhwng 1979 ac 1997 gyda sylw arbennig i'r modd y cafodd hunaniaeth a chenedligrwydd Cymreig ei adlewyrchu drwy gyfrwng gwaith arbrofol cwmniau egniol ar hyd a lled Cymru. 8 ffotograff du-a-gwyn.

Cynnwys

This is the first detailed analysis of the Welsh-language theatre of the last quarter of the twentieth century. The introduction outlines the background, concentrating in the main on the role of Cwmni Theatr Cymru in the 1960's and 1970's and the loss of that company's hegemony as the foremost Welsh-language professional theatre company. Other chapters look at popular political theatre (Bara Caws, Theatr Gorllewin Morgannwg); the development of 'poor' theatre (Cwmni Cyfri Tri, Brith Gof); the mainstream tradition (Theatrig, Cwmni Theatre Gwynedd); Hwyl a Fflag and Dalier Sylw and the emphasis on the production and performance of new drama. Although the focus is on individual theatre companies the discussion is enhanced by an informed use of the contemporary cultural and political context. The conclusion will also include some discussion of the theatre post 1997.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Roger Owen

Mae Roger Owen yn ddarlithydd yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth

Darllen mwy