At the Border

Margins and Peripheries in Modern France

Golygydd(ion): Henrice Altink Sharif Gemie

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Ieithoedd Modern Beirniadaeth Lenyddol

Cyfres: French and Francophone Studies

  • Rhagfyr 2007 · 192tudalen · 216x128mm

  • ·Clawr Caled - 9780708320761

Am y llyfr

Llyfr sy'n trafod hunaniaethau yn Ffrainc a'r datblygiadau modern yn y gymdeithas a'r diwylliant Ffrengig yng nghyd-destun globaleiddio. Thema'r drafodaeth yw 'ffiniau', ac edrychir ar yr agwedd hon o safbwynt daearyddiaeth, cymdeithas, diwylliant a rhyw, a'r modd y maent yn gwahanu neu weithiau'n uno poblogaeth ynghyd.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Henrice Altink

Mae Dr Henrice Altink yn Ddarlithydd mewn Hanes ym Mhrifysgol Efrog. Yr Athro Chris Weedon yw Cadeirydd y Ganolfan Theori Feirniadol a Diwylliannol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Jane Aaron yn Athro Saesneg ym Mhrifysgol De Cymru.

Darllen mwy

Sharif Gemie

Mae Sharif Gemie yn Athro mewn Hanes Modern a Chyfoes, ym Mhrifysgol De Cymru.

Darllen mwy