Bandit Territories

British Outlaws and Their Traditions

Golygydd(ion) Helen Phillips

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

  • Medi 2008 · 256 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9780708319857

Am y llyfr

Llyfr yn cynnwys ymchwil sylweddol a deongliadau beirniadol o draddodiadau herwyr Prydain, megis Robin Hood ac eraill - rhai go iawn a rhai dychmygol. Edrychir ar y modd y cawsant eu dychmygu a'u cyflwyno yn yr oesoedd canol ac yn y canrifoedd ers hynny. Ceir deunydd sylweddol ar Robin Hood yn ogystal.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

-
+

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan 29 Chwefror!