Bangor University 1884-2009

Awdur(on): David Roberts

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Hanes Diddordeb Cymru

  • Medi 2009 · 160tudalen · 246x189mm

  • ·Clawr Caled - 9780708322260
  • · eLyfr - epub - 9781783163854
  • · eLyfr - mobi - 9781783163861
  • · eLyfr - pdf - 9780708322802

Am y llyfr

Dyma gyfrol sy'n adrodd hanes un o sefydliadau addysg uwch pwysicaf Cymru, o'i dechreuad yn 1884 fel Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, i'w dyddiau fel Prifysgol Cymru, Bangor, ac i'w phen-blwydd yn 125 oed yn 2009. Mae fersiwn Cymraeg hefyd ar gael.

Dyfyniadau

"David Roberts, registrar of Bangor and a trained historian, has written an admirably lucid, fair-minded account of the one-hundred-twenty-five-year history of his university. It chronicles the major personalities, issues, achievements, and conflicts of these years, with skill, insight and transparent honesty. It deserves a wide readership among everyone concerned with the history of modern Wales."--Kenneth O. Morgan, University of Oxford

--Kenneth O. Morgan

Cyflwyno'r Awdur(on)

David Roberts

Darllen mwy