Baroque Spain and the Writing of Visual and Material Culture

Awdur(on): Alicia R Zuese

Dosbarthiad(au): Ieithoedd Modern

Cyfres: Studies in Visual Culture

  • Mehefin 2021 · tudalen · mm

  • · -
  • · -
  • · -
  • · -

Am y llyfr

Mae mynegiant llenyddol Baróc yn enwog am ei nodweddion arluniol, ac mae’r llyfr hwn yn dadlau eu bod yn sylfaenol i’r casgliad o novella Sbaeneg. Mae'r genre yn cynnwys chwedlau lluosog ynghudd mewn ffrâm naratif gyffredinol sy'n cyfleu’r amgylchiadau lle mae'r cymeriadau yn dod at ei gilydd i hel straeon. Trwy archwilio'r penodau darluniadol yn nove+C6lla Baróc Sbaen, mae'r llyfr hwn yn esbonio sut y mae awduron yn creu testunau darluniadol, sut y mae cynulleidfaoedd yn delweddu eu geiriau, pa ganlyniadau sy’n dylanwadu ar wybyddiaeth, a pha weithredoedd mae’r broses hon yn eu hysbrydoli mewn cynulleidfaoedd.

Cynnwys

Introduction: Viewing the Tale: Cervantes’s Portrait, Lope’s Hieroglyphics and Methods of Verbal Visual Cognition
Chapter One: Image, Text and Memory in Illuminated Manuscripts and Early Print
Chapter Two: Don Quijote and Don Juan: Collectors and the Collection as Models for Critical Inquiry into the Baroque
Chapter Three: Material Representations of the World: Using Physical Texts and Fictional Expression to Create Literary Edifices
Chapter Four: Emblems, Meditation and Memory: Mental Reverberations of the Novella
Chapter Five: Fragmentation of the Protagonist and Society: Emblems, Anamorphosis and Corporeality
Conclusion

Cyflwyno'r Awdur(on)

Alicia R Zuese

Mae Alicia R. Zuese yn Athro Cyswllt mewn Llenyddiaeth a Diwylliant Modern Sbaenaidd Cynnar yn Adran Ieithoedd y Byd yn y Southern Methodist University, Dallas, Texas.

Darllen mwy

-
+

Gostyngiad Astudiaethau Canoloesol IMC Leeds

Mynnwch hyd at 50% o ostyngiad oddi ar ein cyhoeddiadau Astudiaethau Canoloesol! Yn syml iawn, pwyswch 'Gostyngiad' er mwyn pori drwy'r llyfrau niferus sy'n rhan o'r cynnig arbennig hwn.