Beth yw’r Gymraeg?

Golygydd(ion) Angharad Naylor,Llion Pryderi Roberts,Dylan Foster Evans

Iaith: Cymraeg

  • Mawrth 2023 · 280 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781786839497
  • · eLyfr - pdf - 9781786839503
  • · eLyfr - epub - 9781786839510

Am y llyfr

MYNEDIAD AGORED

Dyma gyfrol atyniadol a chyfoes sy’n rhoi cyflwyniad hygyrch i ddisgyblaeth y Gymraeg. Mae’r gyfrol yn cyflwyno cyfoeth, cyffro ac ehangder y Gymraeg fel disgyblaeth academaidd, a bydd yn ysgogi diddordeb a chwilfrydedd mewn meysydd cyfarwydd a newydd – megis iaith, llenyddiaeth, cymdeithaseg iaith, beirniadaeth lenyddol, diwylliant a threftadaeth, ac ysgrifennu creadigol.

Cynnwys

Cyfranwyr vii

Cyflwyniad 1

Adran 1 Llenyddiaeth 11
1) Llenyddiaeth Plant 13
Siwan M. Rosser
2) Rhywedd 28
Cathryn A. Charnell-White
3) Y Ddrama Lwyfan a’i Gwreiddiau Llenyddol 48
Gareth Evans-Jones
4) Llên Bywyd 65
Llion Pryderi Roberts
Cwestiynau Trafod 85

Adran 2 Iaith 87
5) Tafodieitheg 89
Iwan Wyn Rees
6) Sosioieithyddiaeth 115
Jonathan Morris
7) Dwyieithrwydd 137
Enlli Thomas
8) Newid Ymddygiad Ieithyddol 152
Gwenno Griffith
Cwestiynau Trafod 171

Adran 3 Cymdeithas 173
9) Addysg 175
Alex Lovell ac Angharad Naylor
10) Yr Iaith Gymraeg a Threftadaeth 195
Dylan Foster Evans
11) Amlddiwylliannedd 218
Lisa Sheppard
12) Darllen Cyfieithiadau: Mwy na Geiriau 234
Rhianedd Jewell
13) Cenedligrwydd 251
Peredur I. Lynch
14) Y Gymraeg y tu allan i Gymru 271
Jerry Hunter
Cwestiynau Trafod 287

Mynegai 289

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Awdur(on): Angharad Naylor

Mae Angharad Naylor yn darlithio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Darllen mwy

Awdur(on): Llion Pryderi Roberts

Mae Llion Pryderi Roberts yn darlithio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Darllen mwy

Awdur(on): Dylan Foster Evans

Dr Dylan Foster Evans is a lecturer at the School of Welsh at Cardiff University.

Darllen mwy