Bishop Burgess and his World

Culture, Religion and Society in Britain, Europe and North America in the Eighteenth and Nineteenth Centuries

Awdur(on): Nigel Yates

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Archaeology Canoloesol Ieithoedd Modern

  • Mehefin 2007 · 288tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9780708320754

Am y llyfr

Cyfrol sy'n casglu ynghyd draethodau sy'n defnyddio bywyd yr Esgob Burgess fel man cychwyn i ddarganfod y cysylltiadau rhwng diwylliannau academaidd, crefyddol a chymdeithasol Prydain, Ewrop a gogledd America yn 18fed a'r 19eg ganrif. Awdur ac athronydd Saesneg oedd Esgob Burgess a ddaeth yn esgob Tyddewi, ac a noddodd Prifysgol Llanbedr Pont Steffan yn hael.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Nigel Yates

Nigel Yates oedd yr Athro Hanes Eglwysig yn Adran Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. Mae Jonathan Wooding yn Ddarllenydd mewn Hanes yr Eglwys ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Darllen mwy