Body Matters

Exploring the Materiality of the Human Body

Golygydd(ion): Luci Attala Louise Steel

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gwyddoniaeth

Cyfres: Materialities in Anthropology and Archaeology

  • Mai 2019 · 240tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9781786834157
  • · eLyfr - epub - 9781786834171
  • · eLyfr - mobi - 9781786834188
  • · eLyfr - pdf - 9781786834164

Am y llyfr

Yn draddodiadol mae’r ddinas wedi’i ffurfio fel man sy’n sylfaenol wrywaidd. Mae’r casgliad hwn o ysgrifau’n ceisio cwestiynu llawer o’r idées reçues ynghylch cyswllt parhaus menywod gyda’r preifat, y domestig a’r gwledig. Gan gwmpasu detholiad o ffilmiau, cyfnodolion a nofelau o gyfnod yr oesoedd canol yn Ffrainc hyd at y presennol Ffrengig-Algeriaidd, mae’n herio’r hollt traddodiadol ar sail rhywedd rhwng y cyhoeddus gwrywaidd a’r preifat benywaidd y mae cymaint o lenyddiaeth a diwylliant Ffrengig ac Ewropeaidd yn seiliedig arno. Ydy’r flâneur trefol yn ei hanfod yn ffenomen wrywaidd ynteu a oes modd i flâneuse wirioneddol fodoli fel asiant gweithredol, yn mynegi hyder a phleser menyw sy’n symud yn rhwydd yn yr amgylchedd trefol? Mae Women and the City in French Literature and Culture yn ceisio lleoli ble yn union mae menywod yn anelu - yn unigol ac yn gyfunol - yn eu perthynas â’r amgylchedd trefol; drwy wneud hynny mae’n cymylu’r canfyddiad binaristig confensiynol o fenywod a’r ddinas mewn ymgais i ailgyfeirio ymchwil mewn astudiaethau menywod yn y dyfodol at gyrchfannau trefol mwy diddorol a chynrychioliadol.

Dyfyniadau

'What gives this collection its originality is, first, that it takes an interdisciplinary approach, and second, that its focus is specifically a less common centre of analysis: the human body. This wide-ranging volume offers some original insights, with a relaxed and mature interdisciplinarity.'
- Antiquity, Read the full review here https://bit.ly/3kPoriU

Cynnwys

List of figures
Acknowledgements
List of contributors
Preface
Chapter 1: Introduction – Luci Attala and Louise Steel
Chapter 2: Bodies that co-create: The residues and intimacies of vital materials – Eloise Govier
Chapter 3: I am apple – Luci Attala
Chapter 4: Cooled, cured and sedimented: Reforming and edifying the hydrocentric infants of northwestern Amazonia – Elizabeth Rahmen
Chapter 5: Embodied encounters with the ancestors- Louise Steel
Chapter 6: ‘They roll around in the mud!’: Becoming a community of substance – Kate Nialla Fayers-Kerr.
Chapter 7: The resuscitation of the twice-hanged man: Miracles and the body in medieval Swansea – Harriett Webster
Chapter 8: Dead and dusted: Exploring the mutable boundaries of the body – Ros Coard
Chapter 9: A cup for any occasion: The materiality of drinking experiences at Kerma – Carl Walsh
Chapter 10: All fingers, no thumbs: the materiality of a medieval relic – Janet Burton.
Glossary
Index

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Luci Attala

Darllen mwy

Louise Steel

Darllen mwy