Brittany

A Concise History

Awdur(on) Gwenno Piette

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

Cyfres: The Histories of Europe

  • Mehefin 2008 · 192 tudalen ·211x137mm

  • · Clawr Meddal - 9780708320365

Am y llyfr

Llyfr yn cynnwys hanes cryno Llydaw. Mae'n edrych ar y modd y diogelodd y dugiaid annibyniaeth Llydaw fel gwlad Geltaidd, o gyfnod ei sefydlu yn y 9fed ganrif gan Nomenoë tan 1532 pan ddaeth yn rhan o Ffrainc. Mae'r gyfrol hefyd yn ystyried dirywiad graddol yr iaith Lydaweg a'r diwylliant Llydewig, a'r ffordd yr aethpwyd ati i'w hadfywio.

Dyfyniadau

'The series is aimed at the general reader but this volume will nevertheless be an extremely useful starting point for anyone interested in the development of regional and national identities in Europe, and is especially suited to students of France or of other Celtic cultures. It also provides groundwork that would allow for a fresh approach to European culture that moves beyond disagreements over the stretching of the word 'post-colonial', to embrace new case-studies of cultural complexity such as that of modern-day Brittany.' Heather Williams, French Studies, Vol. 63, No. 3, July 2009

Cyflwyno'r Awdur(on)