Brut y Tywysogion, or Chronicle of Princes: Peniarth MS 20 Version

Golygydd(ion) Thomas Jones

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

  • Medi 2015 · 352 tudalen ·234x156mm

  • · Clawr Caled - 9781783163519
  • · eLyfr - epub - 9781783163533

Am y llyfr

Disgrifiwyd Brut y Tywysogyon gan y diweddar Syr J. E. Lloyd fel ‘the greatest monument of Welsh historiography in the Middle Ages’. Mae’r gwaith wedi’i gydnabod ers tro byd fel ffynhonnell hollbwysig ar gyfer hanes Cymru’r Oesoedd Canol, yn cynnwys manylion o ddiddordeb am ddigwyddiadau cyfoes yn Lloegr a thu hwnt.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Roedd Thomas Jones yn Athro'r Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth o 1952 hyd at 1970. Yr oedd Thomas Jones yn un o'r ysgolheigion mwyaf a gynhyrchwyd gan Brifysgol Cymru. Er ei fod yn eang iawn ei ddiddordebau academaidd, fel ysgolhaig ar lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol y gwnaeth ei brif gyfraniad. Bu farw ym 1972.

Darllen mwy