Claiming the Streets

Processions and Urban Culture in South Wales, C.1830-1880

Awdur(on) Paul O'Leary

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

  • Hydref 2012 · 288 tudalen ·234x156mm

  • · Clawr Caled - 9780708321720
  • · eLyfr - pdf - 9780708325421
  • · eLyfr - epub - 9781783162741

Am y llyfr

Roedd gorymdeithiau stryd yn arwedd nodweddiadol o fywyd yn y dref Fictoraidd, ac mae’r llyfr hwn yn ymchwilio sut y creodd y digwyddiadau hynny hunaniaethau dinesig newydd yn nhrefi datblygol de Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Dyfyniadau

This volume is the first major investigation of processional activity in urban South Wales. It brings to light material which will be new to readers and it offers a refreshing and sometimes challenging new perspective on working-class culture in nineteenth-century South Wales. This book will no doubt become an important reference point, both for urban historians and for readers interested in modern Wales. Dr Louise Miskell, Department of History and Classics, Swansea University

Cynnwys

Introduction Chapter 1 Street Processions and Ritual in the Victorian Town Chapter 2 Town and Region: the Urban Context Chapter 3 Processions, Protest and Stability Chapter 4 Ordering the Streets: Friendly Society Processions Chapter 5 Sobering the Streets: Temperance and Teetotal Processions Chapter 6 Sacralizing the Streets: Religion and Urban Space Chapter 7 Diversity on the Streets: Corpus Christi and the Salvation Army in the 1870s Conclusion

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Paul O'Leary

Mae'r Dr Paul O'Leary yn Athro yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth. Mae'n gyd-olygydd Cylchgrawn Hanes Cymru.

Darllen mwy