Cleddyf ym Mrwydr yr Iaith?

Y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg

Awdur(on): Kate Woodward

Iaith: Cymraeg

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

  • Mai 2013 · 348tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708325926
  • · eLyfr - epub - 9781783165711
  • · eLyfr - mobi - 9781783165728
  • · eLyfr - pdf - 9780708325933

Am y llyfr

Dyma'r astudiaeth gyntaf o hanes lliwgar a ffilmiau dadleuol y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg (1971 - 86), a sefydlwyd yn unswydd er mwyn cynhyrchu ffilmiau Cymraeg eu hiaith megis Teisennau Mair, O'r Ddaear Hen a Madam Wen. Wrth olhrain hanes y sefydliad, dadleuir fod sefydlu'r Bwrdd yn rhan o'r frwydr dros ddiogelu a gwarchod y Gymraeg a yrrwyd gan ysfa caredigion yr iaith i sicrhau parhad iddi. Gyda ffigyrau cyfrifiadau 1961 a 1971 yn tystio i ddihoeni graddol niferoedd y siaradwyr Cymraeg, a chyda'r broses ddemocrataidd yn profi'n bur aneffeithlon, roedd sefydlu'r Bwrdd yn un ymgais arloesol ymhlith nifer i geisio diogelu ac ymrymuso'r iaith trwy ddulliau diwylliannol.

Cynnwys

Talfyriadau 1. Braenaru’r Tir 2. Death to Hollywood!: Cyngor Celfyddydau Prydain Fawr a’r British Film Institute 3. Gwreiddiau a Chyd-destun sefydlu’r Bwrdd Ffilmiau Cymraeg 4. Troi’n Genedlaethol 5. Teisennau Mair (1979) a Newid Ger (1980) 6. O.G. (1981) ac O’r Ddaear Hen (1981) 7. Madam Wen (1982), S4C a Ty’d Yma Tomi! (1983) 8. Cloriannu

Cyflwyno'r Awdur(on)

Kate Woodward

Mae Dr Kate Woodward yn Ddarlithydd mewn Astudiaethau Ffilm ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Darllen mwy