Community Development in South Wales

Golygydd(ion): Steve Clarke Martin Hoban Antonina Mendola Derith J. Powell

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gwyddorau Cymdeithasol a'r Gyfraith Beirniadaeth Lenyddol Diddordeb Cymru

  • Mai 2002 · 288tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708317341

Am y llyfr

Casgliad dwyieithog cynhwysfawr o astudiaethau trylwyr i amryfal agweddau ar weithgareddau datblygu cymunedol mewn amryw gymdeithasau yn Ne Cymru, yn cynnwys astudiaethau manwl o achosion unigol ac ambell awgrym sut y gellid mynd i'r afael â phroblemau cynllunio cymdeithasol mewn meysydd mor amrywiol ag addysg ac iechyd, economi a'r amgylchedd.

Dyfyniadau

'A timely publication that will be useful to the growing band of workers in Wales who are concerned to influence both Welsh policy - making and community regeneration practice'. John Rose, Wales Youth Agency 'This is an important book. With refreshing honesty, the four contributing editors and six other contributors share their wealth of community development experience in south Wales and in doing so impress the reader with their commitment and compassion...This volume should be required reading for Assembly Members, local councillors and local authority professionals.' www .gwales.com

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Steve Clarke

Darllen mwy

Martin Hoban

Darllen mwy

Antonina Mendola

Darllen mwy

Derith J. Powell

Darllen mwy