Congregationalism in Wales

Awdur(on): R. Tudur Jones
Golygydd(ion): Robert Pope

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Crefydd Diddordeb Cymru

Cyfres: Bangor History of Religion

  • Gorffennaf 2004 · 384tudalen · 220x138mm

  • ·Clawr Caled - 9780708318874

Am y llyfr

Y cyfieithiad Saesneg cyntaf o astudiaeth gynhwysfawr o hanes enwad yr Annibynwyr yng Nghymru, 1630-1962, gan ysgolhaig hanes pennaf y maes, ynghyd â sylwadau treiddgar y golygydd ar ddirywiad crefyddol yng Nghymru rhwng 1960 a 2000. Cyhoeddwyd gyntaf yn Gymraeg yn 1966.

Dyfyniadau

'This book fills a notable gap in our understanding of Congregationalism in the UK, and does honour to some outstanding leaders little known in the wider context'. The United Reformed Church History Society Journal

Cyflwyno'r Awdur(on)

R. Tudur Jones

Darllen mwy

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Robert Pope

Mae Dr Robert Pope yn Ddarllenydd mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan, Cymru, DU.

Darllen mwy