UWP

Corresponding Cultures

Awdur(on): M. Wynn Thomas

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Hanes

  • Mehefin 1999 · 192tudalen · 216x135mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708315316

Am y llyfr

Astudiaeth o’r berthynas rhwng diwylliannau a llenyddiaeth Gymraeg a Saesneg yng Nghymru trwy’r canrifoedd, y cyd-fodoli a’r rhyngweithio a fu rhyngddynt, ynghyd â chyfeiriadau at y modd y maent wedi cyfateb a dylanwadu ar ei gilydd.

Dyfyniadau

"It would be hard to conceive of anyone else as impeccably qualified as M. Wynn Thomas to interpret that babel of voices. His reading is as judicious as it is encylclopaedic, and his judgement is secure. A Giant step forward in the right direction." Times Literary Supplement

Cyflwyno'r Awdur(on)

M. Wynn Thomas

M. Wynn Thomas yw'r Athro Emyr Humphreys mewn Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n Gymrawd yr Academi Brydeinig, ac mae wedi cyhoeddi ugain o lyfrau ar farddoniaeth Americanaidd ac ar ddwy lenyddiaeth Cymru.

Darllen mwy