Count Us In

How to Make Maths Real for All of Us

Awdur(on): Gareth Ffowc Roberts

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Diddordeb Cymru

  • Chwefror 2016 · 144tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9781783167968
  • · eLyfr - epub - 9781783167982
  • · eLyfr - mobi - 9781783167999
  • · eLyfr - pdf - 9781783167975

Am y llyfr

Mae mathemateg, megis iaith, yn brofiad cyfanfydol. Mae pob cymdeithas yn cyfrif ac yn cael ei grymuso gan ei gallu i gyfrif a mesur. Mae'r prosesau mathemategol a ddatblygwyd mewn gwahanol ddiwylliannau yn amrywio'n fawr, ac mae Count us in yn archwilio'r cysylltiadau diwylliannol hyn, gan ddefnyddio enghreifftiau o brofiadau personol yr awdur. Mae'r broses o gyfrif, fel y broses o gyfathrebu â geiriau, yn gyffredin i bob cymdeithas ledled y byd ond, yn union fel y mae yna amrywiaeth gyfoethog o ieithoedd, felly hefyd yr amrywiaeth gyfoethog mewn dulliau cyfrif a chofnodi rhifau - dulliau sydd wedi datblygu dros ganrifoedd i ddiwallu anghenion gwahanol grwpiau o bobl. Mae naratif y llyfr ar ffurf casgliad o straeon byrion yn seiliedig ar brofiad personol yr awdur, wedi’u cysylltu â'i gilydd gan nifer o is-themâu.

Cynnwys

Figures and plates
Acknowledgements
Foreword
1 More cabbage, anyone?
2 Meeting of minds
3 Nothing will come of nothing
4 Setting the Recorde straight
5 Neither a borrower nor a lender be
6 Amazing Mayans
7 What do you reckon?
8 Prairie power
9 Putting down digital roots
10 Areas of (mis)understanding
11 Cracking the code
12 Does mathematics have a gender?
13 How to make maths real for all of us
Appendix
Answers to Puzzles
Notes on Chapters
Further Reading

Cyflwyno'r Awdur(on)

Gareth Ffowc Roberts

Mae Gareth Roberts yn Athro Emeritws mewn Addysg ym Mhrifysgol Bangor. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn dulliau o gaffael cysyniadau mathemategol mewn cyd-destunau dwyieithog.

Darllen mwy