Crefydd, Cenedlgarwch a’r Wladwriaeth

John Penry (1563-1593) a Phiwiritaniaeth Gynnar

Awdur(on): John Gwynfor Jones

Iaith: Cymraeg

  • Gorffennaf 2014 · 353tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9781783161317
  • · eLyfr - epub - 9781783162208
  • · eLyfr - mobi - 9781783162215
  • · eLyfr - pdf - 9781783161324

Dyfyniadau

‘A lewd slanderer’ ynteu ‘merthyr dros Grist’? Anghytunai ei gyfoeswyr yn chwyrn yn eu barn am John Penri, a phery hyd heddiw i hollti barn ymhlith ysgolheigion yn enwedig ynglŷn â maint ei gyfraniad a'i ddylanwad ar Gymru yn dilyn ei farwolaeth fel 'merthyr' ym 1593. Dyma gyfrol sy’n gymwynas fawr nid yn unig i oleuo ein dealltwriaeth o'i fywyd a’i gysylltiadau â’i famwlad ond hefyd i ddeall cefndir cythryblus yr oes yr oedd yn byw ynddi. Heb amheuaeth dengys y gyfrol hon mai Yr Athro John Gwynfor Jones, bellach, yw ein pennaf hanesydd a’n prif arbenigwr yn Oes y Tuduriaid a’r Gymru Fodern Gynnar.
-Euros Wyn Jones, Coleg yr Annibynwyr Cymraeg.

Cyflwyno'r Awdur(on)

John Gwynfor Jones

Mae'r Athro J. Gwynfor Jones yn gyn Athro Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn awdurdod ar hanes Cymru.

Darllen mwy

-
+

Gostyngiad Astudiaethau Canoloesol IMC Leeds

Mynnwch hyd at 50% o ostyngiad oddi ar ein cyhoeddiadau Astudiaethau Canoloesol! Yn syml iawn, pwyswch 'Gostyngiad' er mwyn pori drwy'r llyfrau niferus sy'n rhan o'r cynnig arbennig hwn.