Creithiau

Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru

Golygydd(ion): Gethin Matthews

Iaith: Cymraeg

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

  • Gorffennaf 2016 · 336tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9781783168927
  • · eLyfr - epub - 9781783168941
  • · eLyfr - mobi - 9781783168958
  • · eLyfr - pdf - 9781783168934

Am y llyfr

Er gwaethaf pwysigrwydd canolog y Rhyfel Mawr yn hanes modern Cymru, prin iawn yw’r gweithiau academaidd sy’n olrhain dylanwad maleisus a phellgyrhaeddol y rhyfel ar ddiwylliant a chymdeithas yng Nghymru. Amcan y gyfrol hon yw dechrau ar y gwaith o unioni’r cam mewn gwaith sy’n cynnwys cyfraniadau gan nifer o ysgolheigion disglair i’n cynorthwyo i ddeall yn well sut newidiodd y byd Cymreig am byth yn sgil digwyddiadau 1914–18, gan olrhain datblygiadau yng nghymdeithas a diwylliant Cymru o’r cyfnod cyn y rhyfel hyd at y presennol.

Dyfyniadau

‘Dyma gyfrol hynod o ddiddorol sy’n bwrw golwg dros amrywiaeth o agweddau ar hanes Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf mewn ffyrdd cyffrous ac arloesol. Gwneir cyfraniad aruthrol o bwysig i’n dealltwriaeth o hanes a diwylliant Cymru yn y cyfnod, ac mae’r gyfrol yn fodd priodol iawn o nodi canmlwyddiant y rhyfel.’
-Dr Steve Thompson, Prifysgol Aberystwyth

'Yma ceir gwledd o ddarllen difyr a chyfraniad pwysig at ein dealltwriaeth o hanes y Rhyfel Mawr' - Dr J Graham Jones, Y Cymro

'Mae'n waith a ddylai fod yn hanfodol i unrhyw un sydd am gael gwell dealltwriaeth o rai o'r prif themâu ym mhrofiad Cymru yn y cyfnod modern.'
- Robert Smith, Y Traethodydd, Hydref 2017

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Gethin Matthews

Mae Gethin Matthews yn Ddarlithydd Hanes i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllen mwy