Crusader Landscapes in the Medieval Levant

The Archaeology and History of the Latin East

Golygydd(ion): Kevin J. Lewis Balázs Major Micaela Sinibaldi Jennifer Thompson

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Archaeology Canoloesol Hanes

  • Awst 2016 · 544tudalen · 234x156mm

  • ·Clawr Caled - 9781783169245
  • · eLyfr - epub - 9781783169269
  • · eLyfr - mobi - 9781783169276
  • · eLyfr - pdf - 9781783169252

Am y llyfr

Ysgrifennwyd y casgliad hwn o erthyglau i ddathlu gyrfa glodwiw’r Athro Denys Pringle. Fe’u cynhyrchwyd gan lawer o’r archaeolegwyr a’r haneswyr mwyaf blaenllaw ym maes astudiaethau o’r croesgadau, gan gynnig casgliad o ysgolheictod arloesol ar astudiaethau diweddar ar y Dwyrain Lladin. Mae ehangder daearyddol y pynciau a drafodir ym mhob pennod yn adlewyrchu’r cydweithio rhyngwladol a wnaeth Pringle a’i ddiddordebau ymchwil, yn ogystal â’r diddordeb ysgolheigaidd ehangach yn y pwnc. Gan ganolbwyntio ar yr ardaloedd sy’n cyfateb i wladwriaethau’r croesgadwyr yn ystod y ddeuddegfed a’r drydedd ganrif ar ddeg, mae’r erthyglau’n cynnig ymchwil hefyd i ardaloedd cyfagos Cyprus, Anatolia, Gwlad Groeg a’r Gorllewin, ac etifeddiaeth cyfnod y croesgadwyr yno, gyda chanlyniadau gwaith maes archeolegol diweddar yn y Dwyrain Canol.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Kevin J. Lewis

Darllen mwy

Balázs Major

Darllen mwy

Micaela Sinibaldi

Darllen mwy

Jennifer Thompson

Darllen mwy