Cyfan-dir Cymru

Ysgrifau ar Gyfannu Dwy Lenyddiaeth Cymru

Awdur(on) M. Wynn Thomas

Iaith: Cymraeg

Cyfres: Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig

  • Tachwedd 2017 · 304 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781786830982
  • · eLyfr - pdf - 9781786830999
  • · eLyfr - epub - 9781786831002

Am y llyfr

Dyma gasgliad o ysgrifau sy’n archwilio rhai o’r dolennau cyswllt cymhleth a chyfoethog rhwng diwylliannau llên Cymraeg a llên Saesneg Cymru dros ganrif a mwy. Mae’r testunau a drafodir yn amrywio o bynciau cyffredinol (tarddiad y syniad fod y Cymry yn genedl gapelog; delweddau Cymru o Ewrop; ei hagwedd at y Taleithiau) i ddadansoddiadau manwl o weithiau unigol (Gwaed yr Uchelwyr; Ymadawiad Arthur); ac astudiaeth o awduron sydd wedi eu hanwybyddu i raddau helaeth (Pennar Davies; Alun Llywelyn-Williams).

Dyfyniadau

‘Cyfres o ysgrifau treiddgar ac ysgogol gan bencampwr yn ei faes. Llwydda M. Wynn Thomas nid yn unig i archwilio posibiliadau dychymyg y Cymry, ond trwy ei athrylith beirniadol ei hun i ychwanegu’n sylweddol atynt.’
-Yr Athro Angharad Price, Prifysgol Bangor

Cynnwys

Rhagair
Y genedl grefyddol
Gwreiddiau’r syniad o ‘Genedl Anghydffurfiol’
‘Y Genedl Anghydffurfiol a Llên Saesneg
Dadeni Cymru Fydd
Seisnigrwydd Ymadawiad Arthur
Chwarae rhan yng nghynhyrchiad Cymru Fydd
Tri dysgwr
Caethiwed Branwen
Yr Efrydd a’r Almonwydden
Cennad angen: barddoniaeth Waldo Williams
Dau fydolwg
Ewtopia: cyfandir dychymyg y Cymry
Gwlad o bosibiliadau: Cymru a’r Taleithiau
Dolennau Cyswllt
Y werin a’r byddigions
Monica Lewinsky a fi
Vernon Watkins, Taliesin Bro Gŵyr
Y Bardd Cocos ar gefn ei geffyl

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): M. Wynn Thomas

M. Wynn Thomas is Professor of English, and Emyr Humphreys Professor of Welsh Writing in English, at Swansea University.

Darllen mwy