Cyfoeth y Testun

Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol

Golygydd(ion): R. Iestyn Daniel Jenny Rowland Dafydd Johnston Marged Haycock

Iaith: Cymraeg

  • Gorffennaf 2003 · 396tudalen · 240x160mm

  • ·Clawr Caled - 9780708318270

Am y llyfr

Casgliad o 15 astudiaeth ddadansoddol dreiddgar wedi eu seilio ar ymchwil trylwyr gan ysgolheigion cydnabyddedig ar amrywiol destunau llawysgrif o farddoniaeth a rhyddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol, o safbwynt iaith, awduriaeth a dylanwad y traddodiad llafar ar destunau. 13 llun du-a-gwyn ac 1 map.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

R. Iestyn Daniel

Roedd R. Iestyn Daniel yn gymrawd ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.

Darllen mwy

Jenny Rowland

Darllen mwy

Dafydd Johnston

Yr Athro Dafydd Johnston yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth.

Darllen mwy

Marged Haycock

Darllen mwy