David Lloyd George

Golygydd(ion) Emyr Price, Paul O'Leary

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Biography

Cyfres: Celtic Radicals

  • Tachwedd 2005 · 192 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708319475

Am y llyfr

Cyfrol sy'n ffrwyth ymchwil trwyadl ar yrfa gynnar Lloyd George, ei ymrwymiad i hunan-lywodraeth, a'i sêl dros gael statws i'r Gymraeg. Medrodd wthio achos 'mudiad cenedlaethol Cymru' pan ddaeth i rym, ac mae Price yn bwrw golwg ar ei ddehongliad 'Cymreig' o nifer o faterion pwysig ei gyfnod fel prif-weinidog.

Dyfyniadau

"This is a thoroughly researched and sparky manuscript that reflects the author's track record as a writer and his long engagement with the life and career of Lloyd George. It succeeds in locating him in the radical political culture of his youth - including the socialist influences on him - and evokes the political emergence of this key figure effectively." Readers report"

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Emyr Price

Emyr Price was an acknowledged expert on the early career of David Lloyd George. He was Senior Lecturer in History at the Normal College, Bangor, which is now part of Bangor University, and worked for over fifteen years as a producer and scriptwriter for television broadcasters HTV and S4C.

Darllen mwy

-
+

Gostyngiad Astudiaethau Canoloesol IMC Leeds

Mynnwch hyd at 50% o ostyngiad oddi ar ein cyhoeddiadau Astudiaethau Canoloesol! Yn syml iawn, pwyswch y botwm 'Gostyngiad' i bori trwy'r holl lyfrau sy'n rhan o'r cynnig arbennig hwn.