David Lloyd George

Golygydd(ion) Emyr Price,Paul O'Leary

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Biography

Cyfres: Celtic Radicals

  • Tachwedd 2005 · 192 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708319475

Am y llyfr

Cyfrol sy'n ffrwyth ymchwil trwyadl ar yrfa gynnar Lloyd George, ei ymrwymiad i hunan-lywodraeth, a'i sêl dros gael statws i'r Gymraeg. Medrodd wthio achos 'mudiad cenedlaethol Cymru' pan ddaeth i rym, ac mae Price yn bwrw golwg ar ei ddehongliad 'Cymreig' o nifer o faterion pwysig ei gyfnod fel prif-weinidog.

Dyfyniadau

"This is a thoroughly researched and sparky manuscript that reflects the author's track record as a writer and his long engagement with the life and career of Lloyd George. It succeeds in locating him in the radical political culture of his youth - including the socialist influences on him - and evokes the political emergence of this key figure effectively." Readers report"

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Darllen mwy

Mae'r Dr Paul O'Leary yn Athro yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth. Mae'n gyd-olygydd Cylchgrawn Hanes Cymru.

Darllen mwy