Dr John Davies of Mallwyd

Welsh Renaissance Scholar

Golygydd(ion): Ceri Davies

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Ieithoedd Modern Beirniadaeth Lenyddol Diddordeb Cymru

  • Medi 2004 · 224tudalen · 234x156mm

  • ·Clawr Caled - 9780708318744

Am y llyfr

Astudiaeth gynhwysfawr o gyfraniad cyfoethog Dr John Davies, Mallwyd (c. 1567-1644) i ddysg y dadeni yng Nghymru, sef unarddeg dadansoddiad ysgolheigaidd o'i waith fel casglwr a chopiwr llawysgrifau diflino, cyfieithydd beiblaidd a rheithor, gramadegwr, geiriadurwr a phensaer. 22 llun du-a-gwyn ac 1 map.

Dyfyniadau'...likely to remain the standard study in English for many years hence'. Cambria

Cynnwys

Introduction; John Davies and Renaissance Humanism Ceri Davies, Swansea; Dr John Davies of Mallwyd: a Biographical Survey Rhiannon Francis Roberts; The Praises of Poets: John Davies and the Bards Nesta Lloyd, formerly department of Welsh, Swansea; John Davies and his Manuscripts Daniel Huws; John Davies and the Study of Grammar: Antiquae Linguae Britannicae Rudimenta (1621) Erich Poppe, Philipps-Universitat, Marburg; The Dictionarium Duplex (1632) Caryl Davies; John Davies and the Poets of the Princes: cognoscere, intellegere, scire. Nerys Ann Jones, Edinburgh & Morfydd E. Owen, formerly Senior Research Fellow, CAWCS; John Davies and Welsh Translations of the Bible and the Book of Common Prayer Gwilym H. Jones, former professor, Bangor; Llyfr y Resolusion and other Pastoral Literature R. Geraint Gruffydd, formerly director, CAWCS; ‘Architectus, Pensaer, Dychymmygwr Gwaith’: Dr John Davies as an Architect Richard F. Suggett.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Ceri Davies

Darllen mwy