Edward Thomas and World Literary Studies

Wales, Anglocentrism and English Literature

Awdur(on) Andrew Webb

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

Cyfres: Writing Wales in English

  • Gorffennaf 2013 · 288 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708326220
  • · eLyfr - pdf - 9780708326237
  • · eLyfr - epub - 9781783162833

Am y llyfr

Mae'r llyfr hwn yn defnyddio modelau o ‘lenyddiaeth y byd’ i gyflwyno’r awdur Seisnig nodweddiadol fel ffigwr arloesol yn nhraddodiad llenyddiaeth Saesneg Cymru, darlleniad dadleuol sy’n cyfrannu at ad-drefnu cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru, Lloegr a’r Alban heddiw.

Dyfyniadau

"This is an engagingly written, original, and intellectually rigorous book of criticism. Webb writes with such insight because he is alive to the many contexts Edward Thomas maps into, but never lets them overwhelm the singularity of Thomas's voice."--Patrick McGuinness, University of Oxford

Cynnwys

Introduction Chapter             One World Literary Studies and Britain Chapter             Two The Reception of Edward Thomas Chapter             Three Welsh Literatures in their Political and Economic Contexts Chapter             Four Edward Thomas and the Welsh Cultural Tradition Chapter             Five Edward Thomas and English 'as a foreign tongue' Chapter             Six Edward Thomas and England's failed locales

Cyflwyno'r Awdur(on)

Darllen mwy