Emyr Humphreys

A Postcolonial Novelist?

Awdur(on) Diane Green

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

Cyfres: Writing Wales in English

  • Gorffennaf 2009 · 224 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708322178
  • · eLyfr - pdf - 9780708322598
  • · eLyfr - epub - 9781783163694

Am y llyfr

Cyfrol sy'n edrych ar nofelau Emyr Humphreys yng ngoleuni ei syniadau am Gymru: hanes Cymru, ei diwylliant a phwysigrwydd hunaniaeth Gymreig. Mae'n archwilio'i waith yng nghyd-destun ei theorïau ei hun o safbwynt diwylliant a ffuglen.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Darllen mwy