UWP

Entrancement

The consciousness of dreaming, music and the world

Golygydd(ion): Ruth Finnegan

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Athroniaeth

  • Mawrth 2017 · 288tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9781786830005
  • ·Clawr Meddal - 9781786830760
  • · eLyfr - epub - 9781786830029
  • · eLyfr - mobi - 9781786830036
  • · eLyfr - pdf - 9781786830012

Am y llyfr

Mae’r astudiaeth hon o freuddwydio, marwolaeth ac ymwybyddiaeth gyffredin yn datblygu cyd-destun sy’n ddyneiddiol, yn gymharol ac yn seiliedig ar ymchwil yn y modd mae’n ymgysylltu â gwaith anthropoleg ddiwylliannol, ethnogerddoleg ac astudiaeth o’r dychymyg. Mae hefyd yn estyn i ymchwil cyfredol ar ymwybyddiaeth yn rhyngwyneb niwrowyddoniaeth, anthropoleg, cymdeithaseg, cerddoleg, cyfrifiadureg, seicoleg/paraseicoleg, llenyddiaeth ac astudiaethau gwybyddol, ac yn y broses mae’n tynnu ei chynnwys o amrywiaeth o ysgrifennu gwreiddiol o gefndiroedd disgyblaethol a diwylliannol amrywiol.

Dyfyniadau

‘This is a marvellous book, in more than one sense. Building on earlier work by her and others on storytelling, communication, and community, this edited volume by Ruth Finnegan follows the ordinary experiences of everyday life to venture into questions beyond the ordinary, in the domain of the mystical and the enchanted, as an inquiry about imagination and the human mind.’
-Professor Amy Shuman, The Ohio State University

Cynnwys

Preface
‘There’, Ruth Finnegan,
Walking with dragons, Tim Ingold
The double language of dreaming, Barbara Tedlock
Home as dream space, Kate Pahl
In the land of dreams: wives, husbands and dreaming, Irma-Ritta Järvinen and Senni Timonen
Pre-dreaming: telepathy, prophecy and trance, Gerd Baumann with Walo Subsin and doctoral students
Trance and sacred language in religious Daoism, Phyllis Ghim-Lian Chew
Everyday trancing and musical daydreams, Ruth Herbert
An angel of modernity: Karlheinz Stockhausen’s musical vision, Morag Josephine Grant,
How do singers and other groups synchronise to form communities? Guy Hayward
The un-speak-able language of united sensing: taste the wine! Gianmarco Navarini
Then… Ruth Finnegan
Coda
Further reading
Bibliography

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Ruth Finnegan

Darllen mwy