Equality and Public Policy

Exploring the Impact of Devolution in the UK

Awdur(on) Paul Chaney

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gender Studies,Social Policy and Law,Welsh Interest,Language and Linguistics

Cyfres: Gender Studies in Wales

  • January 2011 · 224 tudalen ·216x138mm

  • · Paperback - 9780708323267
  • · Ebook - pdf - 9780708323274
  • · Ebook - epub - 9781783164394

Am y llyfr

Mae’r llyfr hwn yn ymdrin ag effaith creu cynulliadau datganoledig a senedd i Gymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban ar hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Mae’r llyfr hwn yn ymchwilio i effaith y newid cyfansoddiadol hwn yn y Deyrnas Gyfunol o ran polisi cyhoeddus a chyfraith.

Cynnwys

Chapter One: Introduction: Equalities and Public Policy Chapter Two: Theoretical Perspectives on Promoting Equality Chapter Three: Exploring Inequality and Discrimination in Wales, Scotland and Northern Ireland Chapter Four: Promoting Equality: A Governance Perspective Chapter Five: The Equalities 'Infrastructure' in the Devolved State Chapter Six: Legislating for Equality in a Quasi-Federal UK Chapter Seven: Analysing the Devolved Governments' Public Policy Approaches to the Promotion of Equality Chapter Eight: Lobbying and Electoral Competition on Equality Matters in the Devolved Polity Chapter Nine: Conclusions: Equalities and Public Policy

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Paul Chaney

Dr Paul Chaney is Senior Lecturer in Public Policy at Cardiff University. He has published widely on territorial politics, social policy and, equality and human rights.

Darllen mwy