FfugLen

Y Ddelwedd O Gymru Yn Y Nofel Gymraeg O Ddechrau'r Chwedegau Hyd at 1990

Awdur(on): Enid G Jones

Iaith: Cymraeg

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

  • Gorffennaf 2008 · 256tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708321652

Am y llyfr

Llyfr sy'n ymdrin â'r ddelwedd o Gymru mewn ystod eang o nofelau Cymraeg a gyhoeddwyd rhwng 1960 a 1990. Mae llawer o'r nofelau yn nofelau hanes ac eraill yn nofelau cyfoes. Mae'r ddelwedd yn ymwneud â'r priodoleddau hynny - megis iaith, tiriogaeth, crefydd, hanes a diwylliant - a gyfrifir fel arfer yn rhai cenedlaethol.Mae

fersiwn PDF o'r llyfr hwn ar gael am ddim mewn mynediad agored drwy'r

Cyflwyno'r Awdur(on)

Enid G Jones

Darllen mwy