Free and Public

Andrew Carnegie and the Libraries of Wales

Awdur(on) Ralph A. Griffiths

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

  • Mehefin 2021 · 176 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781786837745
  • · eLyfr - pdf - 9781786837752
  • · eLyfr - epub - 9781786837769

Am y llyfr

Astudiaeth o’r tri deg a phump o lyfrgelloedd Carnegie a adeiladwyd mewn trefi a chymunedau diwydiannol yng Nghymru cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r system llyfrgelloedd mewn cyfnod trawsnewidiol sy’n denu llawer o sylw; nid yw’r adeiladau Carnegie hyn wedi’u cofnodi’n llawn erioed, ac mae rhai mewn cyflwr argyfyngus. Mae’r llyfr hwn yn darlunio eu harwyddocâd cymdeithasol, diwylliannol a phensaernïol, a sut maent yn adlewyrchu gweledigaeth ddyngarol ryfeddol Carnegie. Mae’n adolygu’r system llyfrgelloedd cyhoeddus am ddim yng Nghymru a Phrydain Fawr o’r Ddeddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus gyntaf yn 1850, ac yna hanes gyrfa Carnegie fel ‘dyn cyfoethocaf y byd’ a’r pwyslais roedd yn ei roi ar hyrwyddo llyfrgelloedd i bawb, beth bynnag eu hoed a’u rhywedd. Hap-ddatblygiad llyfrgelloedd cyhoeddus yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yw’r cyd-destun y nodir cysylltiadau Carnegie â Chymru ynddo, ynghyd â’r cylchoedd y symudai ynddynt ym Mhrydain. Mae’r adran fwyaf yn trafod lleoliadau, safleoedd a noddwyr y llyfrgelloedd, ynghyd â’r adeiladau eu hunain. Mae’n gorffen gyda gwaddol Carnegie yng Nghymru, nid lleiaf rôl ei Ymddiriedolaeth yn y DU yn y mudiad llyfrgelloedd sir ar ôl 1911.

Dyfyniadau

‘Reading this compelling account of Carnegie’s philanthropy, I realise many of the libraries I frequented as child and adult (Barry, Bridgend, Cathays, Merthyr, Rogerstone) were established as a consequence of his benevolence. Ralph Griffiths testifies to the built legacy whilst offering fascinating glimpses of the bustling world of Edwardian Wales.’
-Chris Williams, Head of the College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences, University College Cork

‘This study highlights Andrew Carnegie’s life and generous philanthropy enabling the construction of free libraries across Wales in the early twentieth century. These important public buildings have had a lasting impact on townscapes, and their establishment was of enduring educational and cultural benefit to the people of Wales.’
-Professor Emerita Nancy Edwards, Bangor University, and Chair of RCAHMW

‘A fascinating, authoritative, meticulously researched, accessible and richly illustrated work. In highlighting the significance and legacy of Carnegie’s philanthropy in Wales and the varied responses to it, Griffiths’s valuable and important study brings to life a much-neglected aspect of Wales’s modern social and cultural history and its built heritage.’
-Emeritus Professor Bill Jones, Cardiff University

Cynnwys

Preface
Illustrations
1.The Public Library
2.Andrew Carnegie, 1835-1919
3.Philanthropy and the Free Library
4.Early Public Libraries in Wales
5.Andrew Carnegie and Wales
6.Creating Carnegie Libraries
7.Building the Carnegie Libraries
Sites
Architects and builders
Architectural styles
Inside the libraries
Patrons
8.Abortive Proposals for Carnegie Libraries
9.The Carnegie Legacy in Wales
Gazeteer of Carnegie Libraries built in Wales
Notes
List of Sources

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Ralph A. Griffiths

Mae Ralph A. Griffiths yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllen mwy