Gendering Border Studies

Golygydd(ion): Jane Aaron Henrice Altink Chris Weedon

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Astudiaethau Rhywedd

Cyfres: Gender Studies In Wales

  • Mehefin 2010 · 281tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708321706
  • · eLyfr - epub - 9781783164219
  • · eLyfr - mobi - 9781783164226
  • · eLyfr - pdf - 9780708323113

Am y llyfr

Mae'r gyfrol hon yn archwilio meysydd rhyngddisgyblaethol newydd. Y prif gwestiynau a godir yw: Sut ydym ni'n diffinio 'ffiniau' a 'therfynau' mewn gwahanol achosion o fewn astudiaethau cenedl (rhyw)? Beth oedd, a beth yw, y prif feysydd? Pa gwestiynau pwysig sy'n debygol o godi ar gyfer ymchwil y dyfodol?

Cynnwys

Introduction Henrice Altink and Chris Weedon I. MIGRATION AND GENDER 1 Outside the border of the modern: Mexican migration and the racialized and gendered dynamics of US national belonging Deborah Cohen, University of Missouri – Saint Louis 2 Accented margins: gendering the borders of diaspora Janet Bauer, Trinity College (Hartford, CT) 3 Brazilian women crossing borders: erotic dancers in New York city Suzana Maia, Federal University of Bahia (UFBA), Brazil 4 Teacher supply and the Wales-England border, 1922-50: a gendered perspective Sian Rhiannon Williams, University of Wales Institute, Cardiff II. GENDERED NARRATIVES OF BORDER CROSSING 5 Reading gender in border-crossing narratives Johan Schimanski, University of Tromso, Norway 6 Taking sides: power-play on the Welsh border in early twentieth-century women’s writing Jane Aaron 7 ‘Those blue remembered hills’: gender in twentieth-century Welsh border writing by men Katie Gramich, Cardiff University III. GENDER AND THE DRAWING OF INTERNAL BORDERS 8 Crossing intimate borders: gender, settler colonialism, and the home Margaret D. Jacobs, University of Nebraska-Lincoln 9 Scottishness and gender history in a cross-border/international context: re-inventing the border? Sian Reynolds, Stirling University 10 Sexual/cultural hybridity in the ‘new’ South Africa: emergent sites of transnational queer politics William J. Spurlin, University of Sussex 11 The construction and negotiation of racialised borders in Cardiff docklands Chris Weedon and Glenn Jordan, University of Glamorgan IV. TEACHING GENDERED BORDERS 12 Locating the ‘border’ in gender: creating coherence in border pedagogy Jocelyn C. Ahlers and Kimberley Knowles-Yanez, California State University San Marcos

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Jane Aaron

Mae Jane Aaron yn Athro mewn Saesneg ym Mhrifysgol De Cymru. Hi yw awdur Pur fel y Dur - Y Gymraes yn Llên Menywod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg (Gwasg Prifysgol Cymru, 1998) a golygydd Our Sisters' Land (ailargraffwyd 2004) a Postcolonial Wales (2005). Ei llyfr diweddaraf yw Welsh Gothic (Gwasg Prifysgol Cymru, 2013).

Darllen mwy

Henrice Altink

Mae Dr Henrice Altink yn Ddarlithydd mewn Hanes ym Mhrifysgol Efrog. Yr Athro Chris Weedon yw Cadeirydd y Ganolfan Theori Feirniadol a Diwylliannol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Jane Aaron yn Athro Saesneg ym Mhrifysgol De Cymru.

Darllen mwy

Chris Weedon

Darllen mwy