Gendering the Crusades

Golygydd(ion) Susan Edgington,Sarah Lambert

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gender Studies, Medieval, History

  • Rhagfyr 2001 · 240 tudalen ·220x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708316986
  • · Clawr Caled - 9780708317051

Am y llyfr

Casgliad hynod ddiddorol o 13 erthygl gan ysgolheigion nodedig yn cyflwyno astudiaethau treiddgar am le'r ferch yn y Croesgadau, mewn swyddi militaraidd a chrefyddol, yn gofalu am y gwael a'r clwyfedig, yn cefnogi a chynnal busnes ac amaethyddiaeth gartref ac yn arweinwyr gwleidyddol gweithgar. 3 llun du-a-gwyn.

Dyfyniadau

"As the first major attempt at a gendered approach to the crusades, it will be an essential text for all those interested in the study of the crusades and the Latin East, gender history, and the cultural contexts of medieval warfare." Bollettino del CIRT

Cyflwyno'r Golygydd(ion)