Griffith Davies

Arloeswr a Chymwynaswr

Awdur(on) Haydn E. Edwards

Iaith: Cymraeg

Cyfres: Scientists of Wales

  • Ebrill 2023 · 232 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781837720316
  • · eLyfr - pdf - 9781837720323
  • · eLyfr - epub - 9781837720330

Am y llyfr

Dyma gyfrol sy’n croniclo bywyd a gwaith Griffith Davies (1877–1855), o’i blentyndod tlawd yn ardal chwareli Arfon i’w waith fel sefydlydd ysgolion mathemateg yn Llundain cyn gosod sylfaen i’r proffesiwn actiwari. Tri mis yn unig o addysg ffurfiol a dderbyniodd Davies, a dyna pryd y sylweddolwyd fod ganddo allu rhyfeddol mewn mathemateg. Mentrodd i Lundain, ac ar ôl blynyddoedd wedi ymroi i hunan ddysgu cyhoeddodd lyfrau mewn mathemateg, ac yn y pen draw fe’i penodwyd yn brif actiwari i gwmni yswiriant Guardian yn y ddinas. Wrth i’w yrfa ddatblygu, daeth yn Gymrawd o’r Gymdeithas Frenhinol a derbyniodd glod ac anrhydeddau am ei waith. Bu’n weithgar ym mywyd Cymraeg Llundain gan sefydlu cyfres o ddarlithoedd gwyddonol yn ei famiaith, ac ymgyrchodd yn llwyddiannus dros hawliau tyddynwyr bro ei febyd a thros addysg i’w gyd-wladwyr. Mae hanes bywyd Griffith Davies yn stori sy’n ysbrydoli.

Cynnwys

Rhagair Golygydd y Gyfres
Lluniau
Diolchiadau

Rhagair
1 Bore Oes
2 Y Chwarelwr
3 I Lundain a Dysgu
4 Yr Actiwari
5 Yr Ymgyrchydd
6 Yr Alltud
7 Arloesi ac Anrhydeddau
8 Y Penteulu
9 Addysg a Chymwynasau
10 Yr Hybarch
11 Cefnogi a Chrefydda
12 Pen y daith ac Epilog
Nodiadau
Mynegai

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mae Haydn E. Edwards yn ysgolhaig annibynnol gyda chefndir mewn cemeg, addysg a rheolaeth.

Darllen mwy