Groups in Conflict

Equality Versus Community

Awdur(on) Donald Franklin

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

Cyfres: Political Philosophy Now

  • Mawrth 2008 · 234 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9780708320242

Am y llyfr

Cyfrol yn bwrw golwg ar foesoldeb 'grwpiau'. Mae'r awdur yn ystyried y gwrthdaro a'r tyndra sy'n bodoli rhwng pleidioldeb a thegwch o fewn athroniaeth wleidyddol ac o fewn ystyriaethau ymarferol. Mae'n gwneud hyn drwy ddefnyddio dadleuon damcaniaethol wrth drafod materion ymarferol cyfoes megis polisi mewnfudo ac allfudo.

Dyfyniadau

""Groups in Conflict" takes up the challenge of trying to work out a moral picture that has room for the value of both equality and community. It is a significant, striking and refreshing contribution to the developing debate about the possible justification of partiality."--Jonathan Wolff, University College London

--Jonathan Wolff

Cyflwyno'r Awdur(on)

-
+

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan 29 Chwefror!