Gwenlyn Parry

Awdur(on) Roger Owen

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

Cyfres: Writers of Wales

  • Medi 2013 · 191 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708326626
  • · eLyfr - pdf - 9780708326633
  • · eLyfr - epub - 9781783165773

Am y llyfr

Gwenlyn Parry oedd un o ddramodwyr Cymraeg pwysicaf yr ugeinfed ganrif, ac fe chwaraeodd ran fawr yn y broses o boblogeiddio drama theatr a drama deledu yn ystod y 1970au a’r 1980au. Yr astudiaeth hon yw’r drafodaeth estynedig Saesneg gyntaf ar ei fywyd a’i waith, ac eir ati i archwilio’r berthynas gymhleth sydd ar adegau’n baradocsaidd rhwng agweddau hunangofiannol ei ysgrifennu a’i ddefnydd o ffurf theatraidd.

Dyfyniadau

This book is a great success in introducing Gwenlyn Parry to a new audience: an audience which is not conversant with the original plays. One can only regret that it was not available in Welsh first, as there is only one full critical examination of Parry's work available in that language, Dewi Z. Phillips's Gwenlyn Parry. Roger Owen's is the most sophisticated critical guide to Gwenlyn Parry's work in any language, and it should be read by anyone - whether familiar with his work or not. John Rowlands A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Cynnwys

1. 'Llanbabo it is to us and Llanbabo it will remain': Early Life 2. 'God help me, I cannot escape from this': Three Short Plays 3. 'A kind of self-therapy': Saer Doliau 4. 'A revolution ...where one man takes over the empire of the other': Ty ar y Tywod 5. 'A Welsh Tom and Jerry': Fo a Fe and Y Ffin 6. 'In the middle of the seventies experience': Pobol y Cwm and Grand Slam 7. 'They will also argue and fight and talk about their fear of death etc.': Y Twr 8. 'You know who's in the balance?: Sal 9. 'Any bloody fool can play dame': Panto 10. 'Everything will be fine now, you'll see': Later Life

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Roger Owen

Mae Roger Owen yn ddarlithydd yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth

Darllen mwy

-
+

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan 29 Chwefror!