Historia Gruffud Vab Kenan

Golygydd(ion): D. Simon Evans

Iaith: Cymraeg

  • Ionawr 1978 · 453tudalen · 220x140mm

  • ·Clawr Caled - 9780708306000

Am y llyfr

Astudiaeth fanwl o Historia Gruffudd Vab Kenan, un o destunau rhyddiaith pwysig y cyfnod canoloesol. Cynhwysir rhagymadrodd helaeth sy'n ymdrin, ymhlith pethau eraill, â hanes y cyfnod ac arwyddocâd yr Historia ynddo. Yn dilyn y testun ei hun, ceir nodiadau esboniadol sy'n egluro'n fanylach agweddau ar ei gynnwys.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

D. Simon Evans

Roedd D. Simon Evans yn Athro yn y Gymraeg ac yn Ddirprwy Bennaeth yng Ngholeg Prifysgol Cymru Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan.

Darllen mwy