Howell Harris

From Conversion to Separation 1735-1750

Awdur(on) Geraint Tudur

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest

Cyfres: Bangor History of Religion

  • Awst 2002 · 320 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9780708316184

Am y llyfr

Gwerthfawrogiad arloesol sy'n taflu goleuni newydd ar fywyd a meddwl cymhleth a chythryblus Howell Harris (1714-73), wedi ei seilio ar draethawd doethuriaeth pan gwblhawyd astudiaeth drylwyr o ddyddiaduron niferus y diwygiwr Methodistaidd, ynghyd â nodiadau manwl a chynhwysfawr. 1 allbrint o dudalen o ddyddiadur ac 1 map. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000.

Dyfyniadau

"In nine neatly-organized and compelling chapters . . . the author reveals how this compulsive diarist became the self-styled commander-in-chief of the Methodist movement only to find himself by 1750 consigned to the wilderness by colleagues who had become exasperated by his heretical views and his eye for the opposite sex . . . Geraint Tudur is a balanced and fair-minded chronicler, and his portrait of Harris, warts and all, deserves a wide readership. It also whets the appetite for a sequel." -English Historical Review

Cyflwyno'r Awdur(on)

Darllen mwy