Industrial Gothic

Workers, Exploitation and Urbanization in Transatlantic Nineteenth-Century Literature

Awdur(on) Bridget M. Marshall

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Literary Criticism

Cyfres: Gothic Literary Studies

  • June 2021 · 288 tudalen ·216x138mm

  • · Hardback - 9781786837707
  • · Ebook - pdf - 9781786837714
  • · Ebook - epub - 9781786837721

Am y llyfr

Mae’r astudiaeth hon yn ffurfio maes astudio newydd, y ‘Gothig diwydiannol’, sy’n gosod llenyddiaeth y Chwyldro Diwydiannol mewn trafodaeth gyda’r Gothig. Mae’n archwilio is-set sylweddol o lenyddiaeth drawsiwerydd y bedwaredd ganrif ar bymtheg sy’n defnyddio troellau, themâu a rhethreg y Gothig i ddarlunio erchyllterau gwirioneddol bywyd yn y ffatri, gan fframio’r Chwyldro Diwydiannol fel lleoliad gormodedd ac arswyd Gothig. Gan ddefnyddio deunyddiau archifol o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, caiff achosion lleol o ddiwydiannu Gothig (mewn dinasoedd penodol fel Lowell a Manceinion) eu hystyried ochr yn ochr â chysylltiadau a chymariaethau trawsgenedlaethol. Dadleua’r gyfrol fod straeon am erchyllterau gwirioneddol bywyd y ffatri yn aml yn defnyddio dull y Gothig, tra bo ysgrifennu Gothig yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg (straeon, nofelau, cerddi ac addasiadau llwyfan) yn dechrau defnyddio lleoliadau newydd - ffatrïoedd, melinau a dinasoedd diwydiannol - fel cefnlenni ar gyfer yr erchyllterau a fyddai ar un adeg yn digwydd mewn cestyll Gothig.

Dyfyniadau

‘Industrial Gothic is a succinctly written, well-researched study, which demonstrates how in its early stages the Gothic offered a reservoir of rhetoric and imagery to powerfully expose and vilify social injustice suffered by the most vulnerable in an era of unprecedented and uncontrolled industrial expansion. Its great merit is undoubtedly creating a new critical category of “industrial Gothic” which goes beyond geographical, political and class divisions and encompasses a wide selection of texts, British and American, fiction and non-fiction, canonical and by unknown factory workers. By exploring the way the Gothic was used to depict damage caused by industry not only to human beings but also to the natural environment, Bridget Marshall’s book broadens our understanding of the Gothic as a powerful and effective mode directly engaged with the most acute problems of contemporary times.’
-Assistant Professor Agnieszka Łowczanin, University of Łódź

‘Through rich readings of an expansive transatlantic archive of literary and non-literary texts, Bridget Marshall shows how the Gothic registered the personal, social, and environmental horrors of the industrial revolution. Her book provides a compelling history of how the Gothic spurred readers to confront the injustices that undergirded industrial capitalism.’
- Dr Teresa A. Goddu, Vanderbilt University

Cynnwys

List of Illustrations
Acknowledgements
Introduction: Weaving a Transatlantic Gothic Industrial History
Chapter 1: The Industrial Gothic Novel
Chapter 2: Industrializing the Gothic Victim/Heroine: Mill Girls and Factory Girls
Chapter 3: The Carceral Gothic and the Cotton Industrial Complex
Chapter 4: Old and New Industrial Horrors: Monsters and Disabled Bodies
Chapter 5: The Industrial Environment: EcoGothic Horrors
Epilogue: Unravelling the Industrial Gothic

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Bridget M. Marshall

Bridget M. Marshall is Associate Professor of English at the University of Massachusetts, Lowell, where she teaches courses on the Gothic, New England witchcraft trials, and disability in literature.

Darllen mwy