Investiture

Royal Ceremony and National Identity in Wales, 1911-1969

Awdur(on) John Ellis

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest

  • Mehefin 2008 · 224 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9780708320006

Am y llyfr

Cyfrol sy'n bwrw golwg ar y berthynas gyfnewidiol sy'n bodoli rhwng cenedligrwydd, hil, a'r wladwriaeth yn y Deyrnas Unedig, a hynny yn ngoleuni astudiaeth ar y defodau Arwisgo 'gwneud' a gynhaliwyd yng Nghymru ym 1911 ac ym 1969.

Dyfyniadau

'... will doubtless enjoy wide public as well as scholarly appeal ... the book will make a signal contribution to [the] historical literature ... and will spark some lively debate.' Professor Aled Gruffydd Jones, Pro Vice-Chancellor, University of Wales Aberystwyth ' - pioneering, highly readable volume. From cover to cover the volume is a stimulating, engaging, enjoyable read.' J. Graham Jones, Planet 'At a time when the forms and functions of public ceremonies have attracted the recent attention of several historians preoccupied with cultural change, the appearance of this pioneering, highly readable volume is especially timely.' J. Graham Jones, Planet 194

Cyflwyno'r Awdur(on)

-
+

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan 29 Chwefror!