Islwyn Ffowc Elis

Awdur(on) T. Robin Chapman

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest

Cyfres: Writers of Wales

  • Gorffennaf 2000 · 150 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708316559

Am y llyfr

Astudiaeth werthfawrogol yn Saesneg o gyfraniad llenyddol Islwyn Ffowc Elis, tad y nofel gyfoes Gymraeg, i ddatblygiad y genre fel ffurf berthnasol i'r byd modern.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mae T. Robin Chapman yn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Darllen mwy