Language Revitalization

Policy and Planning

Awdur(on): Avery Goldman

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Diddordeb Cymru

  • Rhagfyr 2000 · 192tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9780708316672

Am y llyfr

Casgliad diddorol a chynhwysfawr o ddeuddeg o draethodau treiddgar gan addysgwyr profiadol yn delio ag amrywiol agweddau ar bolisïau addysgol dwyieithog yng Nghymru, o addysg feithrin i addysg oedolion.

Dyfyniadau'... an excellent, state-of-the-art volume by top specialists ... an excellent presentation of the current language issues in Wales, this collection of articles is useful reading for anyone interested in language planning issues in general, and it offers abundant fodder for revitalization programs in search of inspiration and practical ideas'. (Language in Society) 'Language Revitalization moves several steps beyond the political rhetoric in its imaginative and sensitive approaches towards the challenges of Welsh language policy and planning.' Regional and Federal Studies

Cynnwys

Introduction to language revitalization; the statistical basis for Welsh language planning; language revitalization – the role of the Welsh Language Board; Welsh language education – a strategy for revitalization; the development of Welsmedium education in Cardiff; planning for the use of Welsh by young people; adult education – language revival and language planning; community empowerment through language planning intervention; the development of Mentrau Iaith; declining density – a danger for the language?; language planning in Western European perspective – Ireland, The Basque Country and Catalonia; conclusion.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Avery Goldman

Mae Colin Williams yn Athro Ymchwil ac ef yw Cyfarwyddwr yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Darllen mwy