'Let's Do Our Best for the Ancient Tongue'

The Welsh Language in the Twentieth Century

Awdur(on) Geraint H. Jenkins,Mari A. Williams

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest

Cyfres: Social History of the Welsh Language

  • Chwefror 2015 · 675 tudalen ·230x160mm

  • · Clawr Meddal - 9781783161782

Am y llyfr

Dadansoddiad treiddgar o hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg yn ystod yr 20fed ganrif, yn cynnwys 21 o draethodau gan ysgolheigion cydnabyddedig wedi eu seilio ar ymchwil trwyadl i agweddau negyddol a chadarnhaol ar yr iaith Gymraeg mewn meysydd llenyddol a chrefyddol, gwleidyddol a chyfreithiol, addysgol a diwylliannol.

Cynnwys

1. The Fortunes of the Welsh Language 1900-200: Introduction
Geraint H. Jenkins and Mari A. Williams
2. The Welsh Language and the Geographical Imagination 1918-1950
Prys Gruffudd
3. Women and the Welsh Language in the Industrial Valleys of South Wales 1914-1945
Mari A. Williams
4. The Welsh Language Movement in the First Half of the Twentieth Century: An Exercise in Quiet Revolutions
Marion Löffler
5. The Legal Status of the Welsh Language in the Twentieth Century
Gwilym Prys Davies
6. The Attitude of Political Parties towards the Welsh Language
J. Graham Jones
7. Journalism and the Welsh Language
Robert Smith
8. Broadcasting and the Welsh Language
Robert Smith
9. The British State and Welsh-Language Education 1914-1991
W. Gareth Evans
10. The Welsh Language and Religion
D. Densil Morgan
11. Welsh Literature sine 1914
R. Gerallt Jones
12. The Riches of the Past? Recording Welsh Dialects
Beth Thomas
13. The War of the Tongues: Early Anglo-Welsh Responses to Welsh Literary Culture
John Harris
14. The History of the Welsh Language Society 1962-1998
Dylan Phillips
15. The Welsh Language Movement and Bilingualism: What can Local Organizations Achieve?
Marion Löffler
16. We’ll Keep a Welcome? The Effects of Tourism on the Welsh Language
Dylan Phillips
17. The Welsh Language and Agricultural Communities in the Twentieth Century
Gareth Hughes, Peter Midmore and Anne-Marie Sherwood
18. The Welsh Language and Local Authority Planning in Gwynedd 1974-1995
Delyth Morris
19. The Other Celtic Languages in the Twentieth Century
Glanville Price
20. Lesser-used Languages and Linguistic: Minorities in Europe since 1918: An Overview
Robin Okey
21. Restoring the Language
Colin H. Williams

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mae Geraint H. Jenkins yn Athro Emeritws ac yn Uwch Gymrawd Mygedol yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Darllen mwy

Roedd Mari A. Williams yn Gymrawd Ymchwil ac Arweinydd Prosiect yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio fel cyfieithydd.

Darllen mwy