Lives of the Welsh Saints

Awdur(on): G.H. Doble
Golygydd(ion): D. Simon Evans

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Diddordeb Cymru

  • Mawrth 2013 · 264tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708326558

Am y llyfr

Astudiaeth o fywyd pump o seintiau Cymreig, Dyfrig, Illtud, Paul Aurelian ac Euddogwy. Argraffiad newydd.

Cynnwys

Preface Editorial Note Our Early Welsh Saints and History Saint Dubricius Saint Iltut Saint Paulinus of Wales Saint Teilo Saint Oudoceus

Cyflwyno'r Awdur(on)

G.H. Doble

Darllen mwy

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

D. Simon Evans

Roedd D. Simon Evans yn Athro yn y Gymraeg ac yn Ddirprwy Bennaeth yng Ngholeg Prifysgol Cymru Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan.

Darllen mwy