Lloffion Ym Maes Crefydd

Diwinyddiaeth Y Byd Cyfoes

Awdur(on): Robert Pope

Iaith: Cymraeg

  • Mai 2007 · 250tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9780708320822

Am y llyfr

Casgliad o ysgrifau ar bynciau crefyddol a diwinyddol yng nghyd-destun y byd cyfoes yw'r gyfrol hon. Y ddolen gyswllt rhwng yr ysgrifau yw eu diddordeb mewn materion cyfoes (megis y drafodaeth ar grefydd a'r sinema ac amlygrwydd ffwndamentaliaeth yn y byd) a'r defnydd o ddiffiniadau diweddar yn y maes diwinyddol.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Robert Pope

Mae Dr Robert Pope yn Ddarllenydd mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan, Cymru, DU.

Darllen mwy

-
+

Gostyngiad Astudiaethau Canoloesol IMC Leeds

Mynnwch hyd at 50% o ostyngiad oddi ar ein cyhoeddiadau Astudiaethau Canoloesol! Yn syml iawn, pwyswch 'Gostyngiad' er mwyn pori drwy'r llyfrau niferus sy'n rhan o'r cynnig arbennig hwn.