Medical Records for the South Wales Coalfield C. 1890-1948

An Annotated Guide to the South Wales Coalfield Collection

Awdur(on) Anne Borsay,Sarah Brady

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

  • Mai 2007 · 272 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9780708320471

Am y llyfr

Casgliad o archif Cofnodion Meddygol maes glo de Cymru, wedi'i ddylunio i wneud eitemau o bwysigrwydd meddygol yn fwy hygyrch.

Dyfyniadau

"... a remarkable collection of archives and difficult-to-obtain published material, which is of national and international importance. I welcome a publication drawing attention to this wonderful resource." Christine Woodland

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Anne Borsay

Roedd Anne Borsay yn Athro mewn Gofal Iechyd a’r Dyniaethau Meddygol yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe. Bu farw yn 2014.

Darllen mwy