Medieval Wales c.1050-1332

Centuries of Ambiguity

Awdur(on) David Stephenson

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

Cyfres: Rethinking the History of Wales

  • Mawrth 2019 · 256 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781786833860
  • · eLyfr - pdf - 9781786833877
  • · eLyfr - epub - 9781786833884

Am y llyfr

Ar ôl amlinellu cofnodion confensiynol am Gymru yn y Canol Oesoedd Uchel, mae’r gyfrol hon yn mabwysiadu agweddau mwy radical at y pwnc. Yn hytrach na thrafod ymddangosiad Gororau Cymru o safbwynt arferol arglwyddi ‘mewnwthiol’ y mers, er enghraifft, fe’i hystyrir o safbwynt Cymreig gan egluro atyniad ardal y Gororau i dywysogion Cymru a’i chyfraniad i gwymp tywysogaeth gynhenid Cymru. Mae’r dadansoddiad o gyflawniadau tywysogion y ddeuddegfed ganrif a’r drydedd ganrif ar ddeg yn canolbwyntio ar y broses baradocsaidd lle’r oedd strwythurau gwleidyddol cynyddol soffistigedig a diwylliant gwleidyddol newidiol yn cynnal tywysogaeth ymreolaethol, ond hefyd yn hwyluso cymathu llawer o Gymru i mewn i ‘ymerodraeth’ Seisnig yn y pen draw. Caiff y goncwest Edwardaidd sylw hefyd, a dadleuir ochr yn ochr â’r caledi a’r gorthrwm dilynol a ddioddefwyd gan lawer, y bu i’r dosbarth cynyddol o weinyddwyr ac arweinwyr cymunedol yng Nghymru oedd yn hanfodol i lywodraethu Cymru fwynhau oes o gyfloedd. Dyma lyfr sy’n cyflwyno’r darllenydd i’r dynion a’r menywod enwog a llai adnabyddus a siapiodd Gymru’r canol oesoedd.

Dyfyniadau

‘David Stephenson’s latest book is a bold commentary on historians’ writings about the political and “socio-political” history of medieval Wales over the past fifty years. A deliberate challenge to traditional interpretations, it is supported, as befits an accomplished historian of Gwynedd and Powys, by a depth of scholarship reflected in annotations and bibliographies that amount to a quarter of the book.’
-Emeritus Professor Ralph A. Griffiths, Swansea University

‘This is an invaluable contribution to the historiography of medieval Wales. Stephenson successfully challenges the enduring paradigm of the Gwynedd-led evolution of one Wales, and paints a more complex, multi-dimensional picture. An essential read for scholars and students of medieval Welsh history!’
-Dr Emma Cavell, Swansea University

'Stephenson’s Medieval Wales is the first single-volume history of medieval Wales under native rule to be published in almost fifteen years. The focus of the book is unequivocally on the political history of Wales and the March, and Stephenson does an admirable job of tracing the complexities of the competing powers in Wales over nearly three centuries of turmoil. His explanation of key developments in Welsh political habits, such as the shift from control through violence and mutilation to the appropriation and control of territory and lesser rulers, is lucidly set out and makes it clear how and why the political structure of Wales changed in the period covered by the book. It is a surely an essential read for anyone interested in the period, and will serve the expert as well as those new to medieval Welsh history. The complex and fragmented political narrative of Wales and the March is clearly articulated throughout, but he also introduces areas of uncertainty and though-provoking observations which highlight that these were indeed centuries of ambiguity for the people who lived through them, as well as for those of us who study them.'
- KATHRYN HURLOCK, Archaeologia Cambrensis

Cynnwys

Acknowledgements
Abbreviations
Maps
Genealogical tables
Introduction
CHAPTER 1            - An outline survey of Welsh political history, c.1050–1332
CHAPTER 2             - The Age of the Princes: shifting political cultures and structures
CHAPTER 3             - The other Wales: the March
CHAPTER 4             - The limits to princely power
CHAPTER 5             - New ascendancies
Envoi
Notes
Select bibliography
Index

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mae David Stephenson yn Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd yn Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg, Prifysgol Bangor. Mae ei gyhoeddiadau diweddar yn cynnwys cyfraniadau at Wales and the Welsh in the Middle Ages (2012) a Monastic Wales: New Approaches (2013).

Darllen mwy