National Winner

Land of the Living 6

Awdur(on) Emyr Humphreys

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Literary Criticism

Cyfres: Land of the Living

  • Hydref 2000 · 448 tudalen ·216x216mm

  • · Clawr Meddal - 9780708316511

Am y llyfr

Chweched cyfrol y gyfres Land of the Living yn portreadu gwrthdaro parthed uchelgais rhwng Amy Parry a gwahanol aelodau ei theulu wrth i bob aelod geisio gwireddu breuddwydion personol mewn cyfnod o newid mawr i deulu a chymdeithas yn dilyn yr Ail Ryfel Byd.

Dyfyniadau

'The characters are splendidly human; consistent but surprising, as living people are, regarding each other with affectionate intolerance, as living people do. Mr Humphreys is skilful and percipient, but he has a rarer talent still: he appears to love his fellow men.' Daily Telegraph

Cyflwyno'r Awdur(on)

Emyr Humphreys yw un o nofelwyr amlycaf Cymru. Mae'n awdur i 21 nofel, ac yn gyn-enillydd y Wobr Somerset Maugham, tra bod ei weithiau erbyn hyn yn destunau gosod lefel-A. Mae'n awdur o gyfrolau barddoniaeth, straeon byrion, beirniadaeth ddiwylliannol ac ef yw awdur yr hanes dethol ar Gymru, The Taliesin Tradition.

Darllen mwy